Haus-Tour: Ein elegantes und einfaches 688 Quadratfuß-Stadthaus in Osaka